Zapraszamy na konferencję naukową na temat:

Zespoły przeciążeniowe w sporcie

Przeciążenie organizmu u osób aktywnych fizycznie staje się zjawiskiem na tyle częstym i
skomplikowanym, aby zająć się tym zagadnieniem w sposób interdyscyplinarny. Dlatego, mam
nadzieję, że organizowana konferencja będzie okazją do pogłębienia wiedzy i podzielenia się
doświadczeniem dzięki wystąpieniom zaproszonych specjalistów.
Cieszę się, że konferencja ,organizowana przez Lubelski Odział PTMS i Lubelski Oddział P.T.Reh. oraz
Centrum Medyczne Trojanów, odbywać się będzie w uroczym miejscu, które oferuje możliwości
odpoczynku.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof.dr hab. Piotr Gawda

DATA

11-12 Maj 2023

LOKALIZACJA

Resort & Spa Talaria w Trojanowie

Trojanów 158, 08-455 Trojanów

Patroni naukowi

Organizatorzy

Lubelski Oddział Towarzystwa Medycyny Sportowej

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji