Poprzednie edycje konferencji

KONFERECJA 11-12 MAJA 2023 R.

ZESPOŁY PRZECIĄŻENIOWE W SPORCIE

Przeciążenie organizmu u osób aktywnych fizycznie staje się zjawiskiem na tyle częstym i
skomplikowanym, aby zająć się tym zagadnieniem w sposób interdyscyplinarny. Dlatego, mam
nadzieję, że organizowana konferencja będzie okazją do pogłębienia wiedzy i podzielenia się
doświadczeniem dzięki wystąpieniom zaproszonych specjalistów.
Cieszę się, że konferencja, organizowana przez Lubelski Odział PTMS i Lubelski Oddział P.T.Reh. oraz
Centrum Medyczne Trojanów, odbywać się będzie w uroczym miejscu, które oferuje możliwości
odpoczynku.

Podczas konferencji zaprezentowali się:

 • dr Sławomir Zaborek
 • dr n med. Jaromir Jarecki
 • dr n. med. Jacek Walawski
 • prof. dr hab. n. med. Michał Latalski
 • dr n. med. Rafał Sapuła
 • dr n. med. Jakub Kosiński
 • dr n. med. Tomasz Senderek, prof. ucz.
 • mgr Robert Rojewski, D.O.
 • dr Katarzyna Rutkowska
 • Piotr Maruszewski
 • mgr Agata Czępińska
 • mgr Aleksandra Dolina
 • lek. med. Marek Krochmalski
 • dr n med. Paweł Kuczyński
 • dr n med. Wojciech Krzyżanowski
 • dr n. med. Tomasz Madej
 • prof. dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda
 • lek. med. Hanna Czerska